• 244

plover1967的遊記

2011-02-03

[紀行] 嘉義公園 (2011/2/3) Part 2
[紀行] 嘉義公園 (2011/2/3) Part 2 by Plover/2011/5/1     (Part 1)   1330,一行人逛到射日塔。 射日塔高62公尺,十二層樓,名稱來自原住民的射日神話。   門口造型特殊的青銅雕塑: 這應該就是雲豹或石虎了吧? 還是說金錢豹:p   塔名射日,英譯卻是嘉義塔:   一樓是販賣部,要上塔須買票。仰觀塔頂的結構:   我們決定不上塔,繼續逛到嘉義樹木園去:   跟弟