• 738

ucc的部落格

2008-09-20

【龜山島~簡介】   龜山島又名龜山嶼,位於宜蘭東方約十公里之海域,為孤懸於海中之火山島嶼,外貌酷似浮龜而得名,屬宜蘭縣頭城鎮所轄。由大里向東南看,其形最似烏龜,首朝東北,尾向西南,全島東西長三.三公里,南北長一.七公里,面積只有二‧八五...
  • 本篇所屬分類

    生態

  •  

     

1 項收錄