• 753

Vincent的網路日誌

2008-03-29

2008年4月1日 ... 郁永河勾畫北投硫磺谷三百年前的面貌:「硫氣甚惡、草木不生、地熱如炙、巨石為硫氣所 觸,剝蝕如粉。白氣五十餘道,皆從地底騰激而出,沸珠噴濺出地尺 ...

1 相關景點